Hvilken type investor er du?

Har du nogensinde overvejet hvilken type investor, du er? Hvis du allerede er i gang med at investere, og svaret til førnævnte spørgsmål er nej, bør du måske stoppe op engang og tænke over, hvilken investortype, du egentlig er. At definere din investortype kan nemlig give en værdifuld indsigt i, hvorfor du agerer, som du gør, på finansmarkederne, og samtidig bør din investortype have indflydelse på din planlagte investeringsstrategi.

Her ser vi nærmere på nogle af de forskellige investortyper, der findes.

Kortsigtet eller langsigtet investor

Når du foretager investeringer i aktier eller andre værdipapirer, er et vigtigt aspekt den tidshorisont, du investerer over. Her differentierer man mellem kort- og langsigtede investeringer. Der findes i og for sig ikke nogen egentlig definition af kortsigtet og langsigtet – det kommer an på øjnene, der ser.

De fleste vil dog kunne blive enige om, at en daytrader anses som en kortsigtet investor, mens value investors typisk anses som langsigtede investorer. Tænk blot på Warren Buffett, der har udtalt, at hans ”favorite holding period is forever”.

Investerer du derimod med en tidshorisont på f.eks. et år, vil en daytrader anse dig for at være ekstremt langsigtet, mens en valueinvestor meget vel vil anse dig for at være kortsigtet. Igen – det kommer an på øjnene, der ser.

Hvilken strategi bruger du som investor?

En anden vigtig faktor, der er med til at afgøre hvilken type investor, du er, er din investeringsstrategi. Her kan vi tage udgangspunkt i de to førnævnte typer af investorer; daytradere og value investorer.

Daytradere er investorer, der – som navnet antyder – sjældent ejer et værdipapir mere end en dag. Nogle gange kan ejerskabet sågar koges ned til minutter eller endda sekunder. Denne investortype er på udkig efter små marginaler i markedet, som så udnyttes.

En valueinvestor tager derimod udgangspunkt i prisen på selve selskabet, og sammenholder den med værdien af selskabet. Denne investortype fokuserer meget på regnskaber og nøgletal som f.eks. P/E, og bruger disse til at finde ”gode tilbud” på markedet.

Hvilken investortype er den rigtige?

Når du skal definere hvilken investortype, du er, er det vigtigt at forstå, at man ikke kan tale om rigtig og forkert investortype generelt, men derimod om rigtig og forkert investortype for dig. Har du ikke tålmodighed til langsigtede investeringer, så lad være med at definere dig som en type, der fokuserer på denne type investeringer. Er du ikke til valueinvestering og regnskaber? Så lad være med at fokusere på denne type. Til syvende og sidst gælder det nemlig om at definere dig som den investortype, der er den rette for dig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.